نوشته‌ها

تمرین گروه سرود آمادگی مسابقات اسوه حسنه

گروه سرود

افتخاری دیگر در عرصه مسابقات فرهنگی منطقه 3

گروه سرود

اجرای گروه سرود دبیرستان در مسابقات فرهنگی و هنری منطقه ۳ تهران

گروه سرود دبیرستان

اجرای زیبای گروه سرود دبیرستان در همایش مدیران سلام