نوشته‌ها

افتخارآفرینان پژوهشگر سلام دیباجی در هشتمین دوره مسابقات پژوهشی مدارس سلام، سلام کاپ

افتخاری دیگر – کسب رتبه اول مسابقات بین المللی رباتیک دانشگاه امیرکبیر فیراکاپ2019

تیم رباتیک دبیرستان سلام دیباجی_مسابقات کشوری فیراکاپ_دانشگاه امیرکبیر

اردوی مشترک رباتیک سلام دیباجی و سلام صدر آمادگی مسابقات فیراکاپ

تلاش پژوهشگران سلام دیباجی – مسابقات پژوهشی سلام کاپ

پژوهش چیست؟

تیم-رباتیک-سلام

تیم رباتیک سلام دیباجی