نوشته‌ها

تمرین گروه سرود آمادگی مسابقات اسوه حسنه

برگزاری آزمون های صبحانه ویژه آمادگی آزمون جامع نشانه ۴ – پایه های دهم و یازدهم

مرحله نیمه نهایی مسابقات لیگ والیبال سلام دیباجی

برگزاری اردوی مطالعاتی ویژه آزمون جامع 3

آزمون صبحانه پایه دهم و یازدهم _ آمادگی آزمون جامع ۳

بازارچه خیریه سلام دیباجی

اردوی تفریحی پایه یازدهم-مجموعه ورزشی شهید چمران

برگزاری آزمون هفتگی پایه ها