نوشته‌ها

جلسه معرفی و تبیین برنامه های دفتر پایه دوازدهم

اردو مطالعاتی نوروز پایه دوازدهم

شروع اردوی علمی 110قدم تا کنکور پایه دوازدهم سلام دیباجی

بازارچه خیریه سلام دیباجی

بازدید از دانشگاه صنعتی امیرکبیر ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم

برگزاری آزمون نشانه شماره 9 ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم

اردوی زیارتی و تفریحی مشهد مقدس – پایه دوازدهم

برگزاری اولین جلسه مشاوره آقای دکترعلیزاده با دانش آموزان

اردوی علمی پایه دوازدهم – دیماه 97