نوشته‌ها

شروع اردوی علمی ۱۱۰قدم تا کنکور پایه دوازدهم سلام دیباجی

بازارچه خیریه سلام دیباجی

بازدید از دانشگاه صنعتی امیرکبیر ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم

برگزاری آزمون نشانه شماره ۹ ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم

اردوی زیارتی و تفریحی مشهد مقدس – پایه دوازدهم

برگزاری اولین جلسه مشاوره آقای دکترعلیزاده با دانش آموزان

اردوی علمی پایه دوازدهم – دیماه ۹۷

مشاوره پایه دوازدهم – اردوی دیماه