نوشته‌ها

جلسه معرفی و تبیین برنامه های دفتر پایه دوازدهم

اردو مطالعاتی نوروز پایه دوازدهم

شروع اردوی علمی ۱۱۰قدم تا کنکور پایه دوازدهم سلام دیباجی

بازارچه خیریه سلام دیباجی

بازدید از دانشگاه صنعتی امیرکبیر ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم

برگزاری آزمون نشانه شماره ۹ ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم

اردوی زیارتی و تفریحی مشهد مقدس – پایه دوازدهم

برگزاری اولین جلسه مشاوره آقای دکترعلیزاده با دانش آموزان

اردوی علمی پایه دوازدهم – دیماه ۹۷