نوشته‌ها

برگزاری آزمون هفتگی پایه ها

اردوی تفریحی ویژه دانش آموزان پایه دهم

افتخار آفرینان سلام دیباجی در هشتمین دوره مسابقات ورزشی مدارس سلام

جلسه ارائه کارنامه ترم اول – پایه دهم

اولین جلسه دانش افزایی اولیایی محترم و ارائه کارنامه میان ترم

اردوی تفریحی شهر یزد – پایه دهم – آبان ۱۳۹۷

فروش غذایی

فروش غذایی طرح سلام بر بهار- کلاس شهید باقری

نفرات برتر کارنامه منطقه ای ۱ – پایه دهم

اردوی علمی پایه دهم

اردوی علمی پایه دهم ویژه آزمون جامع ۲

کلاس اطفا حریق

برگزاری کلاس آموزش اطفاء حریق