نوشته‌ها

اولین جلسه دانش افزایی اولیایی محترم و ارائه کارنامه میان ترم

اردوی تفریحی شهر یزد – پایه دهم – آبان ۱۳۹۷

فروش غذایی

فروش غذایی طرح سلام بر بهار- کلاس شهید باقری

نفرات برتر کارنامه منطقه ای ۱ – پایه دهم

اردوی علمی پایه دهم

اردوی علمی پایه دهم ویژه آزمون جامع ۲

کلاس اطفا حریق

برگزاری کلاس آموزش اطفاء حریق

اردوی زیارتی مشهد مقدس – پایه دهم – آبان ۹۶