نوشته‌ها

افتخارآفرینان سلام دیباجی در مسابقات فرهنگی و هنری شهرتهران

ایستگاه صلواتی به مناسبت نیمه شعبان

گروه تئاتر سلام دیباجی

حضور گروه تئاتر دبیرستان در مسابقات شهر تهران

گروه سرود دبیرستان سلام دیباجی در مسابقات سرود شهرتهران

افتخارآفرینی کاروان ورزشی دبیرستان سلام دیباجی در هفتمین دوره مسابقات ورزشی مدارس سلام

گروه تئاتر دبیرستان

کسب رتبه اول مسابقات تئاتر منطقه ۳ تهران

گروه سرود

افتخاری دیگر در عرصه مسابقات فرهنگی منطقه ۳

پخش ارزاق تهیه شده از طرح سلام بربهار در مناطق محروم حاشیه شهر تهران

سومین دوره مسابقات چندگانه سوت سلام دیباجی