نوشته‌ها

پیروزی تیم فوتسال دبیرستان در مسابقات منطقه ۳

کسب رتبه دوم مسابقات شطرنج منطقه ۳ تهران

مسابقات شطرنج

حضور تیم شطرنج دبیرستان در مسابقات منطقه ۳ تهران