نوشته‌ها

پیروزی تیم فوتسال دبیرستان در مسابقات منطقه 3

کسب رتبه دوم مسابقات شطرنج منطقه 3 تهران

مسابقات شطرنج

حضور تیم شطرنج دبیرستان در مسابقات منطقه 3 تهران