نوشته‌ها

 جشن خانواده رباتیک دبیرستان سلام دیباجی

افتخاری دیگر – کسب رتبه اول مسابقات بین المللی رباتیک دانشگاه امیرکبیر فیراکاپ2019

تیم رباتیک دبیرستان سلام دیباجی_مسابقات کشوری فیراکاپ_دانشگاه امیرکبیر

اردوی مشترک رباتیک سلام دیباجی و سلام صدر آمادگی مسابقات فیراکاپ