نوشته‌ها

همایش آنلاین مشاوره

اولین همایش معرفی فعالیتهای دبیرستان سلام دیباجی ویژه داوطلبین آزمون ورودی 9899

اردوی مشترک رباتیک سلام دیباجی و سلام صدر آمادگی مسابقات فیراکاپ

همایش سلام دیباجی

برگزاری اولین همایش معرفی فعالیتهای دبیرستان جهت داوطلبین آزمون ورودی سلام دیباجی

تیم-رباتیک-سلام

تیم رباتیک سلام دیباجی