نوشته‌ها

اولین همایش معرفی فعالیتهای دبیرستان سلام دیباجی ویژه داوطلبین آزمون ورودی ۹۸۹۹

اردوی مشترک رباتیک سلام دیباجی و سلام صدر آمادگی مسابقات فیراکاپ

مسابقات تبیان

افتخاری دیگر در عرصه پژوهش کشوری

گروه تئاتر دبیرستان

کسب رتبه اول مسابقات تئاتر منطقه ۳ تهران

همایش سلام دیباجی

برگزاری اولین همایش معرفی فعالیتهای دبیرستان جهت داوطلبین آزمون ورودی سلام دیباجی