نوشته‌ها

مسابقات تبیان

افتخاری دیگر در عرصه پژوهش کشوری

گروه تئاتر دبیرستان

کسب رتبه اول مسابقات تئاتر منطقه ۳ تهران

همایش سلام دیباجی

برگزاری اولین همایش معرفی فعالیتهای دبیرستان جهت داوطلبین آزمون ورودی سلام دیباجی