نوشته‌ها

 جشن خانواده رباتیک دبیرستان سلام دیباجی

افتخاری دیگر – کسب رتبه اول مسابقات بین المللی رباتیک دانشگاه امیرکبیر فیراکاپ۲۰۱۹

اردوی مشترک رباتیک سلام دیباجی و سلام صدر آمادگی مسابقات فیراکاپ