نوشته‌ها

افتخاری دیگر – کسب رتبه اول مسابقات بین المللی رباتیک دانشگاه امیرکبیر فیراکاپ2019

اردوی مشترک رباتیک سلام دیباجی و سلام صدر آمادگی مسابقات فیراکاپ