نوشته‌ها

اردوی نوروزی یکماه شبانه روزی پایه چهارم

پخش ارزاق تهیه شده از طرح سلام بربهار در مناطق محروم حاشیه شهر تهران

افتخاری دیگر برای دبیرستان سلام دیباجی کسب رتبه اول مسابقات فیراکاپ ۲۰۱۸

نفرات برتر کارنامه منطقه ای ۱ – پایه یازدهم

نفرات برتر کارنامه منطقه ای ۱ – پایه دهم

ارائه کارنامه سال چهارم

جلسه ارائه کارنامه سال چهارم

جلسه ارائه کارنامه پایه چهارم

اردوی زیارتی مشهد مقدس – پایه دهم – آبان ۹۶