نوشته‌ها

این الرجبیون

جلسه مدیران مجموعه مدارس سلام در سلام دیباجی

تیم رباتیک دبیرستان سلام دیباجی_مسابقات کشوری فیراکاپ_دانشگاه امیرکبیر

جلسه انجمن اولیاء و مربیان

اولین جلسه دانش افزایی اولیایی محترم و ارائه کارنامه میان ترم