نوشته‌ها

افتخاری دیگر – کسب رتبه اول مسابقات بین المللی رباتیک دانشگاه امیرکبیر فیراکاپ۲۰۱۹

بازدید از دانشگاه صنعتی امیرکبیر ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم