نوشته‌ها

اردوی تفریحی پایه یازدهم-مجموعه ورزشی شهید چمران

اردوی تفریحی ویژه دانش آموزان پایه دهم

اردوی تفریحی جزیره قشم – پایه یازدهم – آذر 97

اردوی تفریحی شهر یزد – پایه دهم – آبان 1397

اردوی شیراز آذر96

اردوی تفریحی شهر شیراز-پایه یازدهم-آبان 96

اردوی زیارتی مشهد مقدس – پایه دهم – آبان 96