نوشته‌ها

اولین همایش ثبت نام آزمون ورودی سال تحصیلی ۹۹-۹۸

آزمون آزمایشی ویژه داوطلبین ورودی دبیرستان سلام دیباجی

همایش سلام دیباجی

برگزاری اولین همایش معرفی فعالیتهای دبیرستان جهت داوطلبین آزمون ورودی سلام دیباجی