نوشته‌ها

برگزاری آزمون های صبحانه ویژه آمادگی آزمون جامع نشانه ۴ – پایه های دهم و یازدهم

آزمون جامع شماره ۳ مدارس سلام

آزمون صبحانه پایه دهم و یازدهم _ آمادگی آزمون جامع ۳

برگزاری آزمون نشانه شماره ۹ ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم

برگزاری صبح آزمون ویژه آمادگی آزمون جامع نشانه شماره ۱

آغاز اردوی مطالعاتی ویژه آزمون جامع ۱ – پایه های دهم و یازدهم

اردوی علمی آزمون جامع ۴

اردوی علمی پایه دهم

اردوی علمی پایه دهم ویژه آزمون جامع ۲