نوشته‌ها

برگزاری آزمون های صبحانه ویژه آمادگی آزمون جامع نشانه ۴ – پایه های دهم و یازدهم

آزمون جامع شماره 3 مدارس سلام

برگزاری آزمون نشانه شماره 9 ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم

آغاز اردوی مطالعاتی ویژه آزمون جامع 1 – پایه های دهم و یازدهم

اردوی علمی آزمون جامع 4