به نام او

دانش آموزان نخبه و سخت کوش دبیرستان سلام دیباجی در پایه های دهم و یازدهم از روز شنبه ۲۸ مهرماه ۹۷ و بصورت اختیاری جهت هرچه بهتر آماده شدن برای آزمون جامع نشانه ۱ تا ساعت ۱۹:۱۵ در دبیرستان حضور داشته و مشغول به مطالعه علمی می باشند.