به نام خدا

اولین جلسه همایش معرفی فعالیتهای دبیرستان سلام دیباجی برای اولیا محترم و دانش آموزان عزیز آزمون ورودی دبیرستان سلام دیباجی روز جمعه مورخ ۱۸ اسفند ۹۶ برگزار گردید .

در این جلسه جناب آقای مهندس اسفندیار فعالیتهای متنوع آموزشی، فرهنگی ، ورزشی و پژوهشی دبیرستان را خدمت اولیا بزرگوار داوطلبین آزمون ورودی دبیرستان سلام دیباجی توضیح دادند.