به نام خدا

دانش آموزان سخت کوش پایه چهارم دبیرستان سلام دیباجی جهت جمع بندی مطالب ترم اول از روز یکشنبه ۲۶ آذر ماه ۹۶ الی ۲۲ دی ۹۶  ا ساعت ۷ صبح الی ۹ شب در اردوی علمی حضور دارند.

 آرزوی موفقیت برای این عزیزان در کنکور ۹۷ را داریم.

اردوی علمی سال چهارم

اردوی علمی سال چهارم