اختتامیه اولین دوره مسابقات لیگ فوتبال و والیبال دبیرستان سلام دیباجی
در روز سه شنبه 10 اردیبهشت ماه 1398 برگزار گردید.
عناوین کسب شده در این دوره از مسابقات به شرح ذیل می باشد
مقام اول لیگ والیبال –کلاس خیام
مقام دوم لیگ والیبال –کلاس ابن سینا
مقام اول لیگ فوتبال – تیم دبیران
مقام دوم لیگ فوتبال – کلاس دکتر چمران
آقای گل مشترک لیگ فوتبال – آقایان حجتی و لورایی
لازم به ذکر است جایزه تیم اول لیگ فوتبال بعلت قهرمانی تیم دبیران به تیم دوم مسابقات اهدا(کلاس دکتر چمران) و مبالغ دریافتی از نقل و انتقالات لیگ فوتبال(600هزارتومان) به هموطنان سیل زده اهدا گردید.
#سلام_دیباجی
#سرمشق_آرزوها
#لیگ_دیباجی
#تلاش_نشاط_معنویت
@salamdibaji