به نام خدا

دانش آموزان پژوهشگر دبیرستان سلام دیباجی افتخاری دیگر در عرصه پژوهش کشوری و مسابقات تبیان آفریدند.

کسب رتبه اول هاور کرافت 

کسب رتبه اول گلایدر

مسابقات تبیان