به نام خدا

افتخاری دیگر در عرصه پژوهش کشوری و بین المللی

دانش آموزان نخبه و پژوهشگر دبیرستان سلام دیباجی موفق شدند در مسابقات بین المللی رباتیک دانشگاه امیرکبیر۲۰۱۸ در رشته های ربات المپیک و ربات DRC  رتبه اول را کسب کرده و مجز حضور در مسابقات بین المللی رباتیک کشور تایوان را کسب کنند.
#سلام_دیباجی
#سرمشق_آرزوها
#پژوهش
@salamdibaji
http://dibaji.salam.ac/hschool