به نام خدا

آزمون آزمایشی ویژه داوطلبین ورودی مجموعه مدارس سلام روز پنجشنبه ۳۰ فروردین ۹۷ در دبیرستان سلام دیباجی برگزار گردید.