به نام خدا

دانش آموزان پایه دهم دبیرستان سلام دیباجی از روز شنبه ۱۶ دی ماه به مدت یک هفته برای آمادگی آزمون جامع ۲ از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۹:۰۰ در اردوی علمی پایه دهم حضور داشته و به مطالعه خواهند پرداخت./