به نام خدا

به فضل پروردگار دومین دوره مسابقات چندگانه سوت  برگزار گردید.
این دوره از مسابقات در دوبخش انفرادی(مقدماتی) و تیمی (مرحله نیمه نهایی و فینال) و در چهار بخش کلی سرعت و تحرک، سرعت و تیزهوشی، سرعت و تمرکز، سرعت و توانایی جسمانی برگزار شد.

در ادامه گزارش تصویری دومین دوره مسابقات چندگانه سوت را ملاحظه فرمایید.