به نام او

افتخاری دیگر

دانش آموز نخبه دبیرستان سلام دیباجی آقای نوید نعمتی موفق به کسب رتبه دوم مسابقات شطرنج منطقه ۳ تهران گردید.