افتخار آفرینی کاروان پژوهشی دبیرستان سلام دیباجی در هفتمین دوره مسابقات پژوهشی سلام کاپ را به خانواده بزرگ سلام دیباجی تبریک می گوییم.افتخار آفرینی کاروان پژوهشی دبیرستان سلام دیباجی در هفتمین دوره مسابقات پژوهشی سلام کاپ را به خانواده بزرگ سلام دیباجی تبریک می گوییم.
کسب رتبه اول هاور کرافت در بخش هوافضا
کسب رتبه اول پروژه های پژوهشی در بخش برق و الکترونیک
کسب رتبه اول در سازه ماکارونی بخش راندمانی
کسب رتبه دوم هاورکرافت در بخش هوافضا
کسب رتبه دوم مسیر یابی در بخش رباتیک
#سلام_دیباجی 

#سرمشق_آرزوها 

#پژوهش

@salamdibaji

http://dibaji.salam.ac/hschool