به نام خدا

با هماهنگی و مساعدت سازمان آتش نشانی شهر تهران یک دوره کلاس آموزش اطفاء حریق امروز دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶ ویژه دانش آموزان پایه دهم برگزار گردید.