افتخاری دیگر در عرصه مسابقات جهانی رباتیک

تقدیر شوراهای دانش آموزی از دبیران گرانقدر به مناسبت هفته معلم

گروه تئاتر سلام دیباجی

حضور گروه تئاتر دبیرستان در مسابقات شهر تهران

آزمون آزمایشی ویژه داوطلبین ورودی دبیرستان سلام دیباجی

گروه سرود دبیرستان سلام دیباجی در مسابقات سرود شهرتهران

مسابقات تبیان

افتخاری دیگر در عرصه پژوهش کشوری

افتخارآفرینی کاروان ورزشی دبیرستان سلام دیباجی در هفتمین دوره مسابقات ورزشی مدارس سلام

اردوی نوروزی یکماه شبانه روزی پایه چهارم