جلسه ارائه کارنامه منطقه ای اول – پایه یازدهم

جلسه ارائه کارنامه ترم اول – پایه دهم

اردوی زیارتی و تفریحی مشهد مقدس – پایه دوازدهم

کسب رتبه دوم مسابقات شطرنج منطقه ۳ تهران

اولین جلسه دانش افزایی اولیایی محترم و ارائه کارنامه میان ترم

نتایج هفته سوم و چهارم لیگ فوتبال سلام دیباجی

برگزاری کتابخانه ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم