کسب رتبه دوم مسابقات شطرنج منطقه ۳ تهران

اولین جلسه دانش افزایی اولیایی محترم و ارائه کارنامه میان ترم

نتایج هفته سوم و چهارم لیگ فوتبال سلام دیباجی

برگزاری کتابخانه ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم

برگزاری صبح آزمون ویژه آمادگی آزمون جامع نشانه شماره ۱

آغاز اردوی مطالعاتی ویژه آزمون جامع ۱ – پایه های دهم و یازدهم

چهارمین دوره مسابقات چندگانه سلام دیباجی ” سوت”

نتایج و جدول لیگ والیبال سلام دیباجی – هفته اول

برگزاری انتخابات شوراهای دانش آموزی

افتخاری دیگر در عرصه مسابقات جهانی رباتیک