افتخاری دیگر، کسب عنوان نائب قهرمانی مسابقات فوتسال منطقه ۳ تهران

افتخار آفرینان سلام دیباجی در هشتمین دوره مسابقات ورزشی مدارس سلام

افتخارآفرینی کاروان ورزشی دبیرستان سلام دیباجی در هفتمین دوره مسابقات ورزشی مدارس سلام

کسب رتبه سوم مسابقات شنا در منطقه ۳ تهران