افتخارآفرینی کاروان ورزشی دبیرستان سلام دیباجی در هفتمین دوره مسابقات ورزشی مدارس سلام

کسب رتبه سوم مسابقات شنا در منطقه ۳ تهران