برگزاری انتخابات شوراهای دانش آموزی

افتخاری دیگر در عرصه مسابقات جهانی رباتیک

افتخارآفرینان سلام دیباجی در مسابقات فرهنگی و هنری شهرتهران

گروه تئاتر سلام دیباجی

حضور گروه تئاتر دبیرستان در مسابقات شهر تهران

مسابقات تبیان

افتخاری دیگر در عرصه پژوهش کشوری

افتخارآفرینی کاروان ورزشی دبیرستان سلام دیباجی در هفتمین دوره مسابقات ورزشی مدارس سلام

گروه تئاتر دبیرستان

کسب رتبه اول مسابقات تئاتر منطقه ۳ تهران

گروه سرود

افتخاری دیگر در عرصه مسابقات فرهنگی منطقه ۳

افتخار آفرینی کاروان پژوهشی دبیرستان سلام دیباجی در هفتمین دوره مسابقات پژوهشی سلام کاپ

افتخاری دیگر برای دبیرستان سلام دیباجی کسب رتبه اول مسابقات فیراکاپ ۲۰۱۸