افتخاری دیگر در عرصه مسابقات جهانی رباتیک

مسابقات تبیان

افتخاری دیگر در عرصه پژوهش کشوری

افتخارآفرینی کاروان ورزشی دبیرستان سلام دیباجی در هفتمین دوره مسابقات ورزشی مدارس سلام

افتخار آفرینی کاروان پژوهشی دبیرستان سلام دیباجی در هفتمین دوره مسابقات پژوهشی سلام کاپ

سومین دوره مسابقات چندگانه سوت سلام دیباجی

افتخاری دیگر برای دبیرستان سلام دیباجی کسب رتبه اول مسابقات فیراکاپ ۲۰۱۸

افتخار آفرینان رباتیک سلام دیباجی

افتخاری دیگر در عرصه پژوهش -کسب رتبه اول مسابقات فیراکاپ ۲۰۱۸

کسب رتبه سوم مسابقات شنا در منطقه ۳ تهران

مسابقات-والیبال-دهه-فجر

مسابقات والیبال ویژه گرامیداشت دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی ایران

مسابقات شطرنج

حضور تیم شطرنج دبیرستان در مسابقات منطقه ۳ تهران