اردوی تفریحی شهر یزد – پایه دهم – آبان ۱۳۹۷

چهارمین دوره مسابقات چندگانه سلام دیباجی ” سوت”

شروع طرح فروش غذایی سلام بر بهار

برگزاری انتخابات شوراهای دانش آموزی

افتخارآفرینان سلام دیباجی در مسابقات فرهنگی و هنری شهرتهران

ایستگاه صلواتی به مناسبت نیمه شعبان

تقدیر شوراهای دانش آموزی از دبیران گرانقدر به مناسبت هفته معلم

گروه تئاتر سلام دیباجی

حضور گروه تئاتر دبیرستان در مسابقات شهر تهران

گروه سرود دبیرستان سلام دیباجی در مسابقات سرود شهرتهران