آغاز اردوی مطالعاتی پایه دهم و یازدهم ویژه آزمون جامع شماره یک

مراسم تقدیر از برترین های دبیرستان سلام دیباجی

جلسه معرفی و تبیین برنامه های دفتر پایه دوازدهم

برگزاری آزمون های صبحانه ویژه آمادگی آزمون جامع نشانه ۴ – پایه های دهم و یازدهم

همایش آشنایی با فعالیتهای دبیرستان سلام دیباجی ویژه داوطلبین آزمون ورودی ۹۸