آزمون آزمایشی ویژه داوطلبین ورودی دبیرستان سلام دیباجی

اردوی نوروزی یکماه شبانه روزی پایه چهارم

نکات ریاضی

برگزاری کلاس نکات ریاضی ویژه داوطلبین آزمون ورودی ۹۷

همایش سلام دیباجی

برگزاری اولین همایش معرفی فعالیتهای دبیرستان جهت داوطلبین آزمون ورودی سلام دیباجی

نفرات برتر کارنامه منطقه ای ۱ – پایه یازدهم

نفرات برتر کارنامه منطقه ای ۱ – پایه دهم

ارائه کارنامه سال چهارم

جلسه ارائه کارنامه سال چهارم

جلسه ارائه کارنامه پایه چهارم