مسابقه آشپزباشی سلام دیباجی

پنجمین دوره مسابقات چندگانه سوت سلام دیباجی

مراسم تقدیر از برترین های دبیرستان سلام دیباجی