برگزاری آزمون هفتگی پایه ها

برگزاری آزمون نشانه شماره ۹ ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم

جلسه مدیران مجتمع مدارس سلام منطقه ۳

اردوی علمی پایه دوازدهم – دیماه ۹۷

مشاوره پایه دوازدهم – اردوی دیماه

اولین جلسه دانش افزایی اولیایی محترم و ارائه کارنامه میان ترم

آزمون آزمایشی ویژه داوطلبین ورودی دبیرستان سلام دیباجی

اردوی نوروزی یکماه شبانه روزی پایه چهارم