اردو مطالعاتی نوروز پایه دوازدهم

آزمون جامع شماره ۳ مدارس سلام

شروع اردوی علمی ۱۱۰قدم تا کنکور پایه دوازدهم سلام دیباجی

برگزاری اردوی مطالعاتی ویژه آزمون جامع ۳

آزمون صبحانه پایه دهم و یازدهم _ آمادگی آزمون جامع ۳

بازدید از دانشگاه صنعتی امیرکبیر ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم

اولین همایش ثبت نام آزمون ورودی سال تحصیلی ۹۹-۹۸

برگزاری آزمون هفتگی پایه ها