افتخارآفرینان سلام دیباجی در مسابقات فرهنگی و هنری شهرتهران

ایستگاه صلواتی به مناسبت نیمه شعبان

تقدیر شوراهای دانش آموزی از دبیران گرانقدر به مناسبت هفته معلم

گروه تئاتر سلام دیباجی

حضور گروه تئاتر دبیرستان در مسابقات شهر تهران

گروه سرود دبیرستان سلام دیباجی در مسابقات سرود شهرتهران

مسابقات تبیان

افتخاری دیگر در عرصه پژوهش کشوری

افتخارآفرینی کاروان ورزشی دبیرستان سلام دیباجی در هفتمین دوره مسابقات ورزشی مدارس سلام

گروه تئاتر دبیرستان

کسب رتبه اول مسابقات تئاتر منطقه ۳ تهران

گروه سرود

افتخاری دیگر در عرصه مسابقات فرهنگی منطقه ۳