افتخارآفرینان سلام دیباجی در مسابقات فرهنگی و هنری شهرتهران

ایستگاه صلواتی به مناسبت نیمه شعبان

تقدیر شوراهای دانش آموزی از دبیران گرانقدر به مناسبت هفته معلم

گروه تئاتر سلام دیباجی

حضور گروه تئاتر دبیرستان در مسابقات شهر تهران

آزمون آزمایشی ویژه داوطلبین ورودی دبیرستان سلام دیباجی

گروه سرود دبیرستان سلام دیباجی در مسابقات سرود شهرتهران

مسابقات تبیان

افتخاری دیگر در عرصه پژوهش کشوری