آغاز اردوی مطالعاتی پایه دهم و یازدهم ویژه آزمون جامع شماره یک

مراسم تقدیر از برترین های دبیرستان سلام دیباجی

تمرین گروه سرود آمادگی مسابقات اسوه حسنه