آقای علیرضا اسفندیار

 • دبیر جبر
 • دیر ریاضی پایه چهارم

آرش موسوی

آقای آرش موسوی

 • دبیر فیزیک پایه دهم
 • دبیر فیزیک پایه یازدهم
 • تالیف کتاب مجموعه تمرینات فیزیک ۲ مدارس سلام

آقای علی اکبر سلطانی

 • دبیر ادبیات و زبان فارسی پایه یازدهم
 • تالیفات جزوات آموزشی

آقای سعید گنج بخش زمانی

 • دبیر ادبیات و زبان فارسی پایه چهارم
 • دانشجوی دکتری ادبیات فارسی دانشگاه تربیت معلم
 • مقالات : تمرینات چشمان باز بسته اسفندیار

آقای مجید حدیدی

 • دبیر حساب دیفرانسیل و انتگرال پایه چهارم
 • مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت معلم
 • بیش از ۴۲ جلد کتاب در مورد ریاضیات پایه یازدهم و چهارم

آقای محمد تقی نمازی

 • دبیر  درس هندسه تحلیلی و جبر خطی
 • فوق لیسانس نرم افزار
 • تالیفات : کتاب پنجم خوارزمی

آقای سید طبائی

 • دبیر  شیمی پیش دانشگاهی
 • فوق لیسانس مهندسی متالوژی
 • تالیفات : کتاب ۵ و ۶ خوارزمی

آقای سیروس یعقوبی

 • فوق لیسانس فیریک
 • تالیفات : فیزیک نور هندسی،تست فیزیک پایه هم

آقای هاشمی

 • دبیر زبان عربی یازدهم
 • دبیر زبان عربی چهارم

آقای وحید دولتی

 • دبیر دین و زندگی پایه یازدهم
 • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
 • تالیفات : کتاب جامع دین و زندگی کنکور (آبی قلم چی)،جامع دین و زندگی فکور


آقای مسلم میرزایی

 • دبیر شیمی پایه سوم و المپیاد شیمی
 • مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف


آقای حسین حقیقت

 • دبیر جبر و احتمال پایه یازدهم ریاضیات
 • گسسته ریاضی پیش دانشگاهی
 • کارشناسی ریاضی محض


آقای محسن فصرانی

 • دبیر ادبیات پایه دهم
 • کارشناسی پایه دهم


آقای احمد موحدی

 • دبیر دین و زندگی پایه دهم و یازدهم
 • فوق لیسانس حوزوی و لیسانس کامپیوتر


آقای حسام بهروزی فر

 • دبیر درس آزمایشگاه پایه 
 • مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف


آقای ماژلان حاج ملکی

 • دبیر انگلیسی پایه چهارم


آقای کوروش صدفی تهرانی

 • دبیر زیست پایه دهم و یازدهم
 • کارشناسی ارشذ میکروبیولوژی
 • تالیفات:زیست شناسی ۱ تست مرات،زیست بهداشت الگو


آقای سید رحمان حسینی

 • دبیر شیمی پایه یازدهم
 • کارشناسی شیمی محض


آقای صولتی

 • دبیر زبان انگلیسی پایه یازدهم