آقای علیرضا اسفندیار

 • دبیر جبر
 • دیر ریاضی پایه دوازدهم

 .

آقای آرش موسوی

 • دبیر فیزیک پایه دهم
 • دبیر فیزیک پایه یازدهم
 • تالیف کتاب مجموعه تمرینات فیزیک ۲ مدارس سلام

آقای علی اکبر سلطانی

 • دبیر ادبیات و زبان فارسی پایه دهم و یازدهم
 • تالیفات جزوات آموزشی

آقای سعید گنج بخش زمانی

 • دبیر ادبیات و زبان فارسی پایه دوازدهم
 • دانشجوی دکتری ادبیات فارسی دانشگاه تربیت معلم
 • مقالات : تمرینات چشمان باز بسته اسفندیار

آقای محمد تقی نمازی

 • دبیر  درس هندسه تحلیلی و جبر خطی پایه دوازدهم
 • فوق لیسانس نرم افزار
 • تالیفات : کتاب پنجم خوارزمی

آقای سید طبائی

 • دبیر  شیمی پایه دوازدهم
 • فوق لیسانس مهندسی متالوژی
 • تالیفات : کتاب ۵ و ۶ خوارزمی

آقای سیروس یعقوبی

 • دبیرفیزیک پایه دوازدهم
  فوق لیسانس فیریک
 • تالیفات : فیزیک نور هندسی،تست فیزیک پایه دهم

آقای محمد هاشمی

 • دبیر زبان عربی پایه دوازدهم

آقای وحید دولتی

 • دبیر دین و زندگی پایه دوازدهم
 • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
 • تالیفات : کتاب جامع دین و زندگی کنکور (آبی قلم چی)،جامع دین و زندگی فکور


آقای همام زرینی

 • دبیر شیمی پایه  دهم و یازدهم
 • کارشناسی ارشد شیمی


آقای حسین حقیقت

 • دبیر جبر و احتمال پایه یازدهم ریاضیات
 • گسسته ریاضی پایه دوازدهم
 • کارشناسی ریاضی محض


آقای احمد موحدی

 • دبیر دین و زندگی پایه دهم و یازدهم
 • فوق لیسانس حوزوی و لیسانس کامپیوتر


آقای حسام بهروزی فر

 • دبیر درس آزمایشگاه پایه دهم
 • مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف


آقای صفوی

 • دبیر انگلیسی پایه دوازدهم


آقای رنجبر

 • دبیر زیست پایه دهم


آقای کوروش صدفی

 • دبیر زیست پایه یازدهم


آقای مهدی صولتی

 • دبیر زبان انگلیسی پایه یازدهم
 • دبیر زبان انگلیسی پایه دهم


آقای بهمن صیفی

 • دبیر  زمین شناسی پایه یازدهم


آقای کشاورز

 • دبیر ورزش پایه دهم
  دبیر ورزش پایه یازدهم
  دبیر ورزش پایه دوازدهم


آقای علی صادقی

 • دبیر  هدسه پایه یازدهم


آقای محمدرضا متش

 • دبیر  ریاضی تجربی پایه یازدهم
 • دبیر حسابان پایه دوازدهم


آقای کامیار علیون

 • دبیر حسابان پایه یازدهم
 • دبیر ریاضی پایه دهم
 • کارشناسی ارشد عمران دانشگاه صنعتی شریف


آقای غلامی

 • دبیر هندسه پایه دهم


آقای خزایی

 • دبیر نگارش پایه دهم