اهداف آموزشی:

ارتقا سطح علمی دانش آموزان و ترغیب به تحصیلات عالیه با شناخت کاربردی علوم و تعمیق نگرش پژوهشی در روند آموزش.

اهداف فرهنگی:

هویت بخشی دینی و دستیابی به مکارم اخلاق و سلامت روح با تعمیق نگرش منطقی و عقلانی.

عمده فعالیت های آموزشی و فرهنگی:

۱) برگزاری ۳ نوبت امتحانات داخلی همراه با ارائه کارنامه علمی و ۲ نوبت کارنامه رسمی آموزش و پرورش (دی ماه و خرداد ماه).

۲)ارائه دو نوبت کارنامه فرهنگی (شامل امتیازهای فرهنگی دانش آموزان در فعالیت های مشارکتی ، گروهی و فردی).

۳) حضور مسئولین محترم پایه ها به عنوان مدیریت امور آموزشی و پرورشی پایه مربوط که پیگیری وی زمینه ارتباط مناسب تر خانه و مدرسه را فراهم می سازد.

۴) ارائه مجموعه تمرینات هماهنگ و کتاب های کمک آموزشی ویژه.

۵) برگزاری کلاس های المپیاد پیشرفته در تمامی رشته ها (ریاضی ، فیزیک ، شیمی ، نجوم ، کامپیوتر ، ادبیات و … ).

۶) برگزاری آزمون های جامع تستی هماهنگ با مدارس برتر ایران.

۷) برگزاری کارگاه و کلاس های تحقیق و پژوهش به عنوان سطح پنجم آموزش.

۸) برگزاری کلاس های زبان انگلیسی پیشرفته.

۹) کلاس های آموزش رایانه در سایت اختصاصی دبیرستان:

الف) آموزش مبانی کامپیوتر.

ب) آموزش سیستم عامل.

پ) آموزش زبان های برنامه نویسی.

ت) آموزش اینترنت.

ث) برگزاری دوره های ICDL..

۱۰) برگزاری کلاس های آموزشی ، فرهنگی و پژوهشی تابستانی (پایگاه تابستان).

۱۱) انجام تحقیق های علمی توسط دانش آموزان برای راهیابی به جشنواره های مختلف از جمله جشنواره خوارزمی و نمایشگاه دست سازهای دانش آموزی.

۱۲) برگزاری اردوهای مختلف علمی و فرهنگی درون شهری و برون استانی.

۱۳) برگزاری کلاس های ربوکاپ و ربوتیک.

۱۴) پرورش استعدادهای فرهنگی – هنری با برگزاری کلاس های ویژه و شرکت در جشنواره ها و مسابقات مختلف استانی و کشوری.

۱۵) شکل گیری روح مشارکت جویی و کار گروهی در قالب شوراهای دانش آموزی.

۱۶) برگزاری مسابقات ورزشی در کلیه رشته ها بین مدارس.

۱۷) برگزاری کلاس های فرهنگی و فوق برنامه.

۱۸) …