آقای مهندس علیرضا اسفندیار

 • مدیر دبیرستان سلام دیباجی
 • مشاور کنکور
 • دبیر ریاضی پایه چهارم
 • مهندسی استخراج معدن

آقای ضرغام رادمنش

 • معاونت اجرایی دبیرستان سلام دیباجی
 • کارشناسی ارشد مکانیک

آقای جلال خباز

 • معاونت اجرایی دبیرستان سلام دیباجی
 • کارشناسی هنر

آقای داود نامور

 • معاونت فرهنگی دبیرستان سلام دیباجی
 • مسئول سایت اینترنتی دبیرستان
 • لیسانس حسابدری

آقای احمد علی چمن سرا

 • مسدول امور ثبت نام و مالی
 • کارشناس علوم ارتباطات

آقای میلاد علی میرزایی

 • مسدول پایه چهارم
 • کارشناسی ارشد مهندسی هسته ایی

آقای همام زرینی

 • مسدول پایه المپیاد دبیرستان
 • مسدول پایه یازدهم
 • کارشناسی ارشد شیمی

آقای علیرضا تهرانی

 • مسدول پایه دهم دبیرستان
 • کارشناسی هوافضا

آقای مسعود راکی

 • مسئول امور مالی

آقای هومن کاظم نیا

 • معاونت IT دبیرستان

آقای مهدی اعظمیان

 • مسئول IT دبیرستان
 • مسئول سایت دبیرستان
 • مهندس نرم افزار

آقای امیر نامور

 • مسئول امور اداری دبیرستان
 • روابط عمومی

آقای محمد ریاحی

 • مسئول پژوهش دبیرستان

آقای بهشاد حکمت

 • مسئول پژوهش دبیرستان

آقای امیر حسین پاکدل

 • مسئول انتشارات دبیرستان

آقای امیر حسین پارسا

 • کاردان پایه چهارم
 • لیسانس معماری

آقای محمد علی محمدی

 • کاردان پایه یازدهم
 • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

آقای مهدی احدی

 • کاردان پایه دهم

آقای ابوالفضل کرمی

 • خدمات

آقای محمد خوشبخت

 • خدمات

آقای علی محمودی

 • خدمات