آقای مهندس علیرضا اسفندیار

 • مدیر دبیرستان سلام دیباجی
 • مشاور کنکور
 • دبیر ریاضی پایه دوازدهم
 • مهندسی استخراج معدن

آقای ضرغام رادمنش

 • معاونت اجرایی دبیرستان سلام دیباجی
 • کارشناسی ارشد مکانیک

آقای جلال خباز

 • معاونت اجرایی دبیرستان سلام دیباجی
 • کارشناسی هنر

آقای داود نامور

 • معاونت فرهنگی دبیرستان سلام دیباجی
 • لیسانس حسابدری

آقای احمد علی چمن سرا

 • مسئول انجمن اولیاء مربیان
 • کارشناس علوم ارتباطات

آقای میلاد علی میرزایی

 • مسئول پایه دوازدهم
 • دبیر فیزیک پایه یازدهم تجربی
 • کارشناسی ارشد مهندسی هسته ایی

آقای سید مهدی شریفی

 • مسئول پایه یازدهم

آقای علیرضا تهرانی

 • مسئول پایه دهم دبیرستان
 • مسئول المپیاد دبیرستان
 • دبیر درس ریاضی ب پایه دهم
 • کارشناسی هوافضا

آقای هومن کاظم نیا

 • معاونت IT دبیرستان

آقای امیر نامور

 • مسئول امور اداری دبیرستان
 • روابط عمومی

آقای محمد ریاحی

 • مسئول پژوهش دبیرستان

آقای بهشاد حکمت

 • مسئول پژوهش دبیرستان

آقای امیر حسین پاکدل

 • مسئول انتشارات دبیرستان
 • کاردان معاونت فرهنگی
 • لیسانس مدیریت امور فرهنگی

آقای امیر حسین پارسا

 • مسئول واحد رسانه و تبلیغات
 • لیسانس معماری

آقای مهدی احدی

 • کاردان پایه دوازدهم

آقای ابوالفضل کرمی

 • خدمات

آقای محمد خوشبخت

 • خدمات

آقای علی قنبری

 • سرایدار