به نام خدا

گروه تئاتر دبیرستان سلام دیباجی به مربی گری جناب آقای خباز و سرپرستی آقای نامور  که موفق به کسب رتبه اول منطقه ۳ تهران شده بودند روز جمعه ۳۱ فروردین در مسابقات شهر تهران حضور یافتند .

گروه تئاتر سلام دیباجی