اردوی نوروزی یکماه شبانه روزی پایه چهارم
آمادگی کنکور۹۷/محمدشهر کرج

دانش آموزان سال چهارم دبیرستا نسلام دیباجی جهت هرچه بهتر آماده شدن در کنکور سراسری ۹۷ به مدت یکماه بصورت شبانه روزی در ایام عید نوروز۱۳۹۷ در محمد شهر کرج به مطالعه می پردازند.
#سلام_دیباجی
#سرمشق_آرزوها
#اردوی_علمی
@salamdibaji
http://dibaji.salam.ac/hschool