افتخاری دیگر در عرصه مسابقات فرهنگی و هنری
کسب رتبه اول مسابقات سرود منطقه ۳ تهران ?
توسط دانش آموزن فرهیخته و هنرمند سلام دیباجی
#سلام_دیباجی
#سرمشق_آرزوها
#معاونت_فرهنگی
@salamdibaji

گروه سرود دبیرستان