به نام خدا هشتمین بازارچه خیریه دبیرستان سلام دیباجی به همت دانش آموزان ، مسئولین و خانواده های محترم پرشکوه تر از سال های گذشته در روز جمعه ۴ اسفندماه برگزار گردید.

لازم به ذکر است که با عواید حاصل از این طرح اقلام غذایی تهیه شده و با حضور دانش آموزان در مدارس حاشیه شهرتهران پخش خواهد شد.