به نام خدا

تیم شطرنج دبیرستان سلام دیباجی متشکل از دانش آموزان سینا ملکی، حمیدرضا سرمدی و آرین فرسادیار روز جمعه ۱۳ بهمن ماه در مسابقات شطرنج منطقه ۳ تهران حضور یافتند.

مسابقات شطرنج