به نام خدا

جلسه ارائه کارنامه سال چهارم  جهت تبیین و بررسی برنامه های سال چهارم و اردوی علمی عید تو ارائه کارنامه نیم سال اول تحصیلی روز پنجشنبه مورخ ۵ بهمن ماه برگزار گردید.

در این جلسه مدیریت محترم دبیرستان جناب آقای مهندس اسفندیار و مسئول محترم پایه آقای مهندس علیمیرزایی شرح حالی از پایه چهارم و ادامه مسیر تا کنکور سراسری ۹۷ را تشریح کردند./