به نام خدا

روز پنجشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۵ جلسه ازائه کارنامه تحصیلی ترم اول دانش آموزان سال چهارم برگزار گردید.

در این جلسه مدیریت محترم دبیرستان جناب آقای اسفندیار و مسئول سال چهارم آقای علیمیرزایی در ارتباط با ادامه مسیر سال چهارم تا کنکور و تمهیدات اردو علمی عید نکاتی را خدمت اولیا محترم رائه کردند و در انتها کارنامه تحصیلی دانش آموزان در اختیار اولیا محترم قرار گرفت./