به نام خدا

روز یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ گروهی از مدیران مدارس شهر رشت جهت بازدید از فعالیتهای فرهنگی، آموزشی و پژوهشی دبیرستان سلام دیباجی در دبیرستان حضور بهم رسانیده بودند.

در این دیدار جناب آقای مهندس اسفندیار مدیریت محترم دبیرستان گوشه ای از فعالیتهای دبیرستان را معرفی کردند.